REKLAMNÉ SLUŽBY

Vendingové automaty našej spoločnosti sú umiestnené na rôznych verejných miestach, v súkromných či verejných inštitúciách, na miestach s veľkou koncentráciou ľudí a teda potenciálnych zákazníkov Vašich produktov a služieb. Oslovíte tak tisícky potenciálnych klientov jedinečným spôsobom, v momente kedy sa na chvíľu zastavia a vychutnávajú si ich obľúbený nápoj alebo občerstvenie.


Využite túto príležitosť a umiestnite na naše automaty na balený tovar Vašu reklamu.

Výhody umiestnenia reklamy na predajných automatoch
• Veľké množstvo potenciálnych zákazníkov
• Príjemný moment oslovenia zákazníkov počas konzumácie kávy alebo drobného občerstvenia
• Možnosť zacielenia reklamy, výber z množstva lokalít
• Digitálna aj printová reklama

Rôzne formy reklamy
• Reklama na LCD obrazovkách
• Produktová reklama na prednej časti automatu
• Woblery
• Veľkoformátová printová reklama na bočnej strane predajných automatov

Ak máte záujem o využitie reklamnej plochy (po predchádzajúcom dojednaní formy a rozsahu reklamy) na vendingových automatoch našej spoločnosti, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese marketing@davital.sk.

MÁM ZÁUJEM O REKLAMU