Odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote


Objednávateľ ako súkromná – fyzická osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Postup pri odstúpení od zmluvy a následné vrátenie tovaru nájdete v bode 9 Všeobecných obchodných podmienok e-shopu www.davital.sk.

V prípade nejasností nás kontaktujte na t.č.: +421 (0)48 4161 947 alebo e-mailom na adrese davital@davital.sk.

Formulár na stiahnutie a vytlačenie v pdf: „Odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote“ .