Tel.: +421 48 416 19 47, +421 911 617 223
E-mail: davital@davital.sk

Poskytovanie nefinančných zamestnaneckých benefitov a výhod je v súčasnosti vo firmách veľmi rozšírené. V uplynulých rokoch medzi najrozšírenejšími benefitmi popri firemných akciách figurovalo práve poskytovanie nápojov ako káva, čaj a voda na pracovisku zadarmo. Tie sú označované aj medzi zamestnancami ako úplne najobľúbenejšie a najvyužívanejšie. Práve automaty  a kávovary sú ideálnym riešením ako tieto benefity zamestnancom poskytovať.

Poskytovanie horúcich nápojov ako benefit zamestnancom

Vo výrobných spoločnostiach je najobľúbenejším modelom poskytovanie možnosti príspevku z ceny nápoja zo strany zamestnávateľa. Využívajú sa viaceré možnosti, kedy kredit môže byť dobitý na čip vo forme kľúčenky alebo čipovej karty, ktorým disponujú všetci alebo len vybraní zamestnanci formou odmeny. Tí potom využívajú kredit na čipe formou elektronickej peňaženky na nákup nápojov alebo iného občerstvenia v predajnom automate. Tento bezhotovostný platobný systém je uzavretý, nezasahuje do dochádzkových alebo prístupových systémov spoločností. Pomocou iného systému je naopak možné využiť aj existujúce karty, ako napríklad dochádzkové karty zamestnancov, aj na nákup nápojov.
Ďalšou možnosťou sú žetóny, ktoré sú naprogramované na hodnotu nápoja v automate na kávu a zamestnanec si tak môže dopriať kávu, čokoládu alebo iný horúci nápoj.

O spôsobe a rozsahu poskytovania kávy a ďalších horúcich nápojov rozhoduje zamestnávateľ a môže si tak zvoliť napríklad dotovanie jednej kávy denne, týždenne alebo mesačne zadarmo, dotovanie určitej čiastky z každého nápoja alebo hodnotu celého nápoja. Automat na kávu samozrejme funguje naďalej aj na mince a bezhotovostné platobné systémy sú ako doplnok ku klasickému nákupu hotovosťou. Takýmto spôsobom je možné jednoducho vyriešiť aj poskytovanie pitného režimu pre pracovníkov pracujúcich v nočných zmenách a sťažených pracovných podmienkach.

Ďalšou možnosťou je forma zabezpečenia kávového režimu pre manažment spoločnosti. Táto forma je v súčasnosti veľmi obľúbená a funguje na princípe kúpy alebo prenájmu kávovaru a mesačnej dodávky kávy pričom servis a doplnkové služby poskytuje prevádzkovateľ zariadenia. Model kávovaru závisí najmä od počtu užívateľov a preferencie nápojov.
Samozrejmosťou je možnosť kombinácie rôznych modelov pre pracovníkov aj manažment v rámci jednej spoločnosti.

Výhody na oboch stranách

Systém poskytovania kávy ako zamestnaneckého benefitu má výhody pre obidve strany. Zamestnávateľovi to poskytuje možnosť zabezpečiť pre zamestnancov pitný režim a vytvoriť priestor pre sociálne väzby na pracovisku. Pri flexibilnom pracovnom čase a manažérskych pozíciách je zabezpečenie kvalitnej kávy na pracovisku aj zárukou, že zamestnanci nemajú potrebu opúšťať pracovisko ak si chcú dopriať kávu. Spoločnosť tiež zvyšuje povedomie o sebe ako o serióznom zamestnávateľovi, pretože zamestnanci si takúto formu benefitu často pochvaľujú a vnímajú a využívajú ju dennodenne.
Káva má povzbudivý účinok a pomáha sa sústrediť pri duševnej aj manuálnej práci. Zamestnanci tak majú možnosť začať pracovný deň pri šálke kávy a počas dňa zrelaxovať s kolegami.

Ak máte záujem zabezpečiť kávový režim pre vašu spoločnosť alebo prevádzku, kontaktujte nás prosím na davital@davital.sk.